Leva i Småland

Småland har fostrat skickliga företagare

För att förstå hur det är att leva i Småland behöver man känna till Gnosjöandan. På 1600-talet var förutsättningarna dåliga för Gnosjöbygden – marken kunde inte försörja människorna. Unga män var därför tvungna att lämna Gnosjö för gevärsfaktoriet i Jönköping. Vapensmedjan innebar arbete och utbildning. När Sveriges status som stormakt förtvinade under 1700-talet var faktoristerna tvungna att skapa något annat än vapen – de började därför producera tråd och allt som tråd kunde tillverka. Driftighet och samverkan är Gnosjöandans grundvalar.

Gnosjöandan har skapat många framgångsrika småföretagare. Under 1930-talet fanns 30-talet företag i Gnosjö, under 1970-talet fanns över 300 industriföretag i regionen. Gnosjöregionen innefattar Gislaved, Värnamo och Vaggeryd och har tillsammans 85 000 invånare. Regionen rymmer dessutom 1 500 industriföretag. Den som flyttar till Småland behöver inte oroa sig för att bli utan jobb. Driftighet och entreprenörskap genomsyrar hela landskapet, vilket Ingvar Kamprad är det tydligaste exemplet på.

Småland är ett landskap med lång historia. Landskapet har flera vackra städer, framför allt Kalmar och Växjö. Gislaved, Tingsryd och Oskarshamn har inte samma utbud av kultur, men erbjuder istället tunga industrier. Det handlar givetvis vad du prioriterar. Den största staden, om du vill bo i en stad, är Jönköping. Husqvarna AB har sitt huvudkontor i staden.

Om städer och industrier inte är något för dig kan du istället slå dig till ro i Vimmerby eller Älmhult. För Vimmerby är turistnäringen ortens största tillgång, vilket de har Astrid Lindgren att tacka för. Orten är liten, endast 7 934 invånare 2010, men erbjuder en stor variation – kultur, natur och industrier i form av Arlas mjölkpulverfabrik samt Åbro Bryggeri. Älmhult är en spegelbild av Vimmerby – småskaligheten och det stora. Här bor ungefär 9 000 människor och på orten har IKEA produktutveckling, centrallager, kontor och varuhus.

Den som bosätter sig i Småland kommer snabbt förstå vad Gnosjöandan innebär. Företagsamheten är inspirerande och är avgörande för Smålands utveckling.

Småland